راهنمای شرکت در آزمون دوره دکتری رشته مدیریت در کلیه دانشگاه ها و کلیه گرایش ها برای کسب اطلاع از گرایش های رشته مدیریت در دوره دکترا در داخل کشور ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار کننده این رشته ها ، شهریه ها ، تاریخ برگزاری آزمون دکتری مدیریت، منابع آزمون و ضرایب امتحانی می توانید به سایت http://emodiran.com مراجعه فرمایید. لازم به یادآوری است در سال های اخیر (87-88-89) برخی گرایش های برگزار کننده آزمون دوره دکترا در دانشگاه های برگزار کننده دکترای مدیریت ( دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه امام صادق ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی ، دانشگاه شیراز ، پیام نور ، دانشگاه آزاد ، فردوسی مشهد ، دانشگاه اصفهان ) به شرح ذیل می باشند : مدیریت بازاریابی ، مدیریت استراتژیک ، مدیرت تولید و عملیات ف مدیریت سیستم و ...) به شرح ذیل می باشند ، ضمنا منابع آزمون امتحانی دکترای مدیریت را نیز می توانید به تفصیل در این سایت مشاهده به ذیل فرمایید : تئوریهای سازمان و مدیریت، تئوری های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری ، روش تحقیق ، آمار ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک (راهبردی) ، مدیریت بازاریابی ،