آزمون دكتری دانشگاه‌ها از امسال سراسری ‌شد
با این اقدام آزمون كتبی دكتری می‌تواند همانند برخی دیگر از آزمون‌های عمومی، بیش از یك بار در سال برگزار شود.
ایسنا: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه جزییات و تغییرات آیین‌نامه دكتری و با بیان اینكه آزمون دكتری امسال با ماهیت نیمه متمركز برگزار می‌شود، گفت: آزمون كتبی دكتری امسال به صورت سراسری برای كلیه دانشگاه‌ها از سوی سازمان سنجش برگزار می‌شود.

دکترحسین نادری‌منش با بیان اینكه آزمون كتبی دكتری كه توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود به صورت متمركز و برای غربالگری دانشجویان انجام می‌گیرد، اظهاركرد: طی این آزمون، براساس اولویت و سطح دانشجویان سه برابر ظرفیت به هر دانشگاه معرفی می‌شود و دانشگاه‌ها براساس اولویت‌های خود از بین این تعداد، دانشجویان دكترای خود را پذیرش كنند.

وی درخصوص منابع آزمون كتبی دكتری، گفت: منابع آزمون، پس از اعلام جزییات كامل آیین‌نامه دكتری توسط وزارت علوم اعلام خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: آزمون كتبی دكتری داوطلبان شامل استعداد سنجی، یك یا دو درس تخصصی و زبان توسط سازمان سنجش سنجیده می‌شوند.

وی خاطرنشان كرد: با این اقدام آزمون كتبی دكتری می‌تواند همانند برخی دیگر از آزمون‌های عمومی، بیش از یك بار در سال برگزار شود.

نادری منش گفت: آیین‌نامه جدید آزمون دكتری تا پایان مهر ماه اعلام و ابلاغ می‌شود.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، در حال حاضر روش جذب دانشجوی دکترا در دانشگاه‌های کشور بدین شکل است که نخست دانشجویان از طریق زبان عمومی یا تافل غربال می‌شوند، سپس ازطریق آزمون کتبی تعداد دیگری غربال می شوند و نهایتاً دوسه برابر ظرفیت نهایی وارد مرحله مصاحبه می‌شوند که گروه‌ها براساس انطباق موضوع وعلاقمندی استاد و دانشجو گزینش نهایی را انجام می دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم در خاتمه اظهار كرد: البته در مواردی نیز پذیرش دانشجوی دكتری در برخی دانشكده‌ها براساس سوابق تحصیلی است كه دانشجویان نسبت به آن معترض هستند.