در هفته دوم مردادماه؛
بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری مثبت شد
بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در هفته دوم مردادماه جاری بین 28صدم‌ درصد تا 54/4‌درصد در نوسان بود.بر اساس گزارش مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام صندوق های سرمایه گذاری در هفته دوم مردادماه جاری بازدهی مثبت را تجربه کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت : بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در هفته دوم مردادماه جاری بین 28صدم‌ درصد تا 54/4‌درصد در نوسان بود.


"ایمان مقدسیان" با بیان اینکه بازدهی متوسط بورس تهران در این هفته 82/3‌درصد بود، افزود : 7 صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی بیش از بازار را به دست آورند.


وی درباره وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابعاد بزرگ گفت: در بین 4 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با اندازه بزرگ، صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز در ماه و هفته دوم مردادماه جاری، بیشترین بازده‌ها را کسب کرد.


مقدسیان اضافه كرد: صندوق سرمایه گذاری آگاه در دوره یکساله منتهی به 13مرداد ماه 89، با 102‌درصد بیشترین بازده را به خود اختصاص داد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پویا با 99 و سهم آشنا با 79‌درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.


وی در خصوص بیشترین بازدهی صندوق‌ها تا نیمه مرداد ماه جاری گفت: بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب 246، 188 و 177‌درصد بازدهی کسب کنند.


كارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص ارزش صندوق‌ها افزود : ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ فوق به حدود 5 هزار و 208‌میلیارد‌ریال رسید که بیش از یك‌هزار و 835‌میلیارد ‌ریال از این مقدار متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.


وی اظهار داشت: بیشترین ارزش در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام متعلق به صندوق های سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان،  ممتاز و مهر ایرانیان است.


مقدسیان خاطرنشان كرد: سرمایه‌گذاران حقیقی بیش از 70‌درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پارس، کارآفرین و نوین سامان بیشترین‌
درصد تملک را در اختیار داشتند.