نظر تحلیلگران کارگزاری بانک سامان
گلتاش در وضعیت صعودی قراردارد
در حال حاضر سهم بخوبی بالاتر از میانگین های متحرک خود قرار دارد. شاخص قدرت نسبی rsi نیز در محدوده خرید هیجانی خود قرار دارد.

در شکل 1 به بررسی وضعیت این سهم با استفاده از تئوری امواج الیوت پرداخته ایم.در حال حاضر سهم در موج سوم صعودی خود قرار دارد. اسیلاتور الیوت و اسیلاتور macd موج سوم صعودی را تایید می کنند. از نظر تئوریهای تصادفی نیز سهم در وضعیت صعودی قرار دارد. با استفاده از داده های کنونی احتمال صعود بیشتر سهم وجود دارد


.

در شکل 2 چگونگی آرایش سهم در مقایسه با میانگین های متحرک آن به تصویر کشیده شده است. در حال حاضر سهم بخوبی بالاتر از میانگین های متحرک خود قرار دارد. شاخص قدرت نسبی rsi نیز در محدوده خرید هیجانی خود قرار دارد و شاخص معدل اندازه حرکتadx نیز کاملا صعودی می باشد که نمایانگر وجود روند غالب صعودی می باشد.در شکل 3 نمودار کاگی این سهم به تصویر کشیده شده است. همانطور که مشاهده می کنید سهم با خطهای ضخیم دره ها وقله های بالاتر از یکدیگر را بوجود آورده که نمایانگر وضعیت صعودی سهم می باشد.
نتیجه گیری:با توجه به داده های کنونی احتمال صعود بیشتر سهم در میان مدت وجود دارد.