تخمین قیمت بازگشایی صدرا در تابستان داغ بورس
در این تحلیل درصد هستیم قیمت بازگشایی صدرا را با تحلیل پی بر ای ، با توجه به سابقه پی بر ای شرکت ، پی بر ای شرکتهای هم گروه مثل مپنا ، آذرآب ، فاراک و البته جو روانی حاکم بر بازار برآورد کنیم

با توجه به اینکه این روزها به واسطه تأخیرهای فراوان سازمان بورس و به خصوص اداره نظارت بر ناشران بورسی در بازگشایی نماد شرکتهای مختلف که به دلایل گوناگون همچون تعدیل درآمد متوقف شده اند ، بازار پیش بینی و گمانه زنی در مورد قیمت بازگشایی نمادهای بسته بورس داغ است ، واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز این بار به سراغ پر حاشیه ترین سهم بورس ، صدرا (صنعتی دریایی ایران) رفته است .


مقدمه

در مورد صدرا که بیش از یک ماه از توقف نمادش با قیمت پایانی 3323 ریال می گذرد ، از زمان بسته شدن نماد تا به امروز اخبار ضد و نقیض ، موثق و غیر موثق فراوانی به بازار ارسال شده است .

تغییر مدیریت شرکت از جدیدی به اعتصام ، تعدیل سود هر سهم شرکت از 16 ریال به 250 ریال از جمله موثق ترین اخبار صدرا است .

البته شنیدهایی نیز مبنی بر تعدیل مجدد EPS اعلامی به 340 و حتی 420 ریال به گوش می رسد که البته چندان موثق نمی باشد .

در این تخمین درصدد هستیم قیمت بازگشایی صدرا را با تحلیل پی بر ای ، با توجه به سابقه پی بر ای شرکت ، پی بر ای شرکتهای هم گروه مثل مپنا ، آذرآب ، فاراک و البته جو روانی حاکم بر بازار برآورد کنیم :

پی بر ای صدرا در زمان بسته شدن ، با قیمت 3323 ریالی وEPS 16 ریالی رقم عجیب 207.7 واحد بود که شاید در نگاه اول از حد معمول بالاتر بود ولی با اعلام افزایشEPS صدرا از 16 به 250 ریال انتظارات درست سهامداران از رشدEPS این شرکت عیان شد .

با توجه به اینکه انتظارات بازار با اعلامEPS جدید توسط شرکت از بین رفته است قطعاً دیگر پی بر ای های قبلی را برای این سهام شاهد نخواهیم بود . بنابراین در چهار فرض زیر برآوردهایی از قیمت بازگشایی صدرا شده است .


فرض اول

معقول این است که صدرا مشابه با هم گروهش مپنا دیگر سهم پیمانکاری بازار ، پی بر ای حدود 8 واحد بگیرد که در این صورت قیمت سهم با توجه بهEPS 250 ریالی باید 2000 ریال بشود ! این یک تحلیل منطقی است که یک بازار منطقی را نیز طلب می کند ولی همان طور که همه می دانیم قطعاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد .

این در حالی است که وضعیت صدرا بسیار شبیه مپنا است که پس از مدت ها انتظار بالاخرهEPS جدید را اعلام کرد و خبرهایی نیز مبنی بر تعدیل دوباره آن در شهریور ماه به گوش می رسد .


فرض دوم

به صدرا مشابه با هم گروه و زیر مجموعه اش آذرآب پی بر ای ، 23 واحدی بدهیم . در این حالت با توجه بهEPS 250 ریالی قیمت سهام 5750 ریال خواهد شد .

این در حالی است که فاذر بیشتر از اینکه شبیه حال حاضر صدرا باشد ، شباهت بیشتری به گذشته صدرا قبل از اعلامEPS 250 ریالی دارد ، زیرا خبرهایی مبنی بر گرفتن قراردادهایی 70 میلیون یورویی توسط فاذر به بازار رسیده است ، که موجب انتظار رشدEPS این شرکت در آینده و به تبع آن رشد قیمت سهم در حال حاضر شده است . ولی با این وجود واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز وقوع فرض دوم را با اینکه آذرآب شباهت کمتری نسبت به مپنا به صدرا دارد با توجه به جو روانی بازار و حاکم نبودن اصول پایه ای سرمایه گذاری و کارا نبودن بازار سرمایه کشور ، محتمل تر از فرض اول می دانند .


فرض سوم

پی بر ای ماشین سازی اراک در حال حاضر 57 مرتبه می باشد زیرا گفته می شود تعدیلاتی در آینده نزدیک خواهد داشت . اگر به صدرا چنین پی بر ای رؤیایی را بدهیم قیمت سهم باید به 14250 ریال برسد !

این در حالی است که ماشین سازی اراک با توجه بهEPS 40 ریالی فعلی بسیار شبیه صدرا در سال 88 و اعمال قراردادها است ولی به نظر نمی رسد صدرا با اینکه خبرهایی مبنی بر تعدیلEPS آن از 250 ریال به 340 و حتی 420 ریال به گوش می رسد دیگر چنین پی بر ای بالایی را برای سهامش در بورس شاهد باشیم در واقع فرض سوم بعید ترین فرض از نظر واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز است .


فرض چهارم

اعمال 17 واحد پی بر ای که رقمی بین ارقام قبلی ذکر شده است به نظر کارشناسان بورس نیوز با در نظر گرفتن جمیع موارد اعم از امکان تعدیل مجددEPS توسط شرکت ، جو روانی بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال محتمل ترین اتفاق ممکن برای صدرا پس از بازگشایی است . یعنی صدرا در محدوده 4250 ریال بازگشایی خواهد شد ، تا بازده ای را که سهامدارانش از مدت ها پیش در انتظارش بودند نصیب سهامداران خود کند بدین ترتیب هر سهم صدرا با حدود 35 درصد رشد نسبت به روز توقف بازگشائی می شود که از فرضهای قبلی محتمل تر است .

در پایان شایان ذکر است تحلیل فوق بر پایهEPS 250 ریالی که توسط مدیرعامل سابق شرکت حبیب جدیدی به رسانه ها اعلام شده بود صورت گرفته و اگر طبق شنیده های واصله تغییرات جدیدی در مبلغ مذکور ایجاد شود تحلیل فوق دیگر معتبر نخواهد بود .